Tìm theo giá

chính sách bảo mật, thông tin hình ảnh video về chính sách bảo mật

chinh-sach-bao-mat

Chính sách bảo mật

09:30 | 07/08/2019
1. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG – Công ty cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Người dùng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của HỘ KINH DOANH HIẾU FULLFACE và các quy định của pháp luật Việt Nam. – Công ty có chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như sau: a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân Người bán phải cung cấp thông tin theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và..
Top